Hotel Srpski kralj

Nekada je na ulazu u Kalemegdan, raniji turski grad, a danas park, postojao hotel pod nazivom Srpski kralj. Ta zgrada je za ono doba bila vrlo ugledna. Podignuta je početkom šezdesetih godina XIX veka. Dogodilo se to još pre predaje gradova Srbima, jer je zabeleženo da je poslednji beogradski paša ulagao čak i protest što je novoj kafani, prvoj kući od gradske kapije, dato tako izazivačko ime. A Srbi u to doba još nisu ni imali kralja, nego samo kneza.

Beogradski hroničar Branislav Bušić tvrdi da je kao odgovor sa srpske strane, na ovaj pašin protest, kafani, koja je u susedstvu ove, a opet na domaku beogradskih bedema malo zatim podignuta, dato ime Srpska kruna, jer mesto gde je podignuta kafana „Srpski kralj“ ili bar neposredna okolina ove kafane vezana je bolnim sećanjem sa počecima našega oslobođenja. Tu, na tome mestu, Turci su naticali na kolje naše grešne ustanike. Tu su izlagali žrtve na ugled kada bi u gradu izvršili smrtnu presudu.

„Srpski kralj“ je od svog osnivanja bio kafana otmene i probrane publike. Taj renome mu je naročito stekao dugogodišnji zakupac Urošević čija se kćer udala za dr Stejića. Uvek je to bila tiha, pristojna kafana. U njoj se kretalo odmereno, sve je bilo pažljivo, te je, u stvar,i više ličila na nekakav klub nego na kafanu. Sa zadovoljstvom su je posećivali Radović, predsednik Kasacionog suda, Đoka i Jefta Pavlović, ugledni trgovac Talvi, doktor Stejić, braća Rašić i još nekoliko notabiliteta. Nad kafanom je bio čist i vrlo prijatan hotel koji su posećivali najviše stranci.

Kasnije je ovo imanje otkupila Vračarska zadruga, i ona je, posle Prvog svetskog rata, podižući još dva sprata i vršeći iz osnova preuređenje i prepravke i svih ostalih prostorija, dala prestonici ugledan hotel i restoraciju. Ovaj hotel je srušen za vreme bombardovanja 1941. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *