petar: linux*

Markerima na ovoj stranici upravlja administrator

89 marker(a) - Uređivanje po: Datum ↓ / Naziv / Glasovi / - Markeri drugih korisnika za ovaj tag

 1. -
  https://thecrocoduckspond.wordpress.com/2016/11/19/the-linux-audio-anatomy
  Tagovi: , od strane petar (2017-08-31)
  Glasovi 0
 2. -
  https://www.ghacks.net/2017/08/16/linux-audio-explained
  Tagovi: , od strane petar (2017-08-31)
  Glasovi 0
 3. -
  https://www.ghacks.net/2017/07/19/how...ck-hard-drive-disk-health-in-gnulinux
  Tagovi: , od strane petar (2017-08-31)
  Glasovi 0
 4. -
  https://www.ghacks.net/2017/07/26/aes-crypt-linux
  Tagovi: , od strane petar (2017-08-31)
  Glasovi 0
 5. -
  https://www.cyberciti.biz/open-source...tivesoftware-groupware-software-suite
  Tagovi: od strane petar (2017-08-31)
  Glasovi 0
 6. -
  https://www.cyberciti.biz/faq/howto-print-path-variable
  Tagovi: od strane petar (2017-08-28)
  Glasovi 0
 7. -
  https://www.cyberciti.biz/faq/howto-c...tup-firewall-with-ufw-on-ubuntu-linux
  Tagovi: od strane petar (2017-08-22)
  Glasovi 0
 8. -
  https://www.cyberciti.biz/tips/linux-find-out-if-harddisk-failing.html
  Tagovi: od strane petar (2017-08-03)
  Glasovi 0
 9. -
  https://www.cyberciti.biz/faq/understanding-etcgroup-file
  Tagovi: od strane petar (2017-08-02)
  Glasovi 0
 10. -
  https://www.cyberciti.biz/faq/understanding-etcshadow-file
  Tagovi: od strane petar (2017-08-02)
  Glasovi 0

Vrh stranice

Prva / Prethodna / Sledeća / Poslednja / Stranica 2 od 9 SemanticScuttle: Tags: linux

O programu - Zahvaljujući SemanticScuttle