Radio i televizija

Februara 1924. nastala je prva emisiona radio-stanica u Jugoslaviji. Beogradski entuzijasti Mihailo Simić i Dobrivoje Petrović na ručno montiranoj stanici emitovali su probni program. Do 1926. godine, kada je prestala sa radom, stanica je imala utvrđeni program i emitovala je muziku sa ploča tri puta nedeljno. Marta 1929. nastaje prvi redovni radio program, devet godina posle prvog emitovanja u svetu. Počeo je da se emituje u zgradi SANU. U Beogradu je te 1929. godine registrovan 61 radio prijemnik a prvi pretplatnik je bio Milutin Dimitrijević.

1939. godine prvi put je prikazan televizijski program na Beogradskom sajmu, na štandu holandske firme Filips. 7. jula 1958. inžinjer Zoran Manojlovic izrađuje prvu TV kameru a 23. avgusta iste godine otvaranjem prvog televizijskog studija u Beogradu otpočelo je redovno emitovanje programa koji je 28. novembra 1958. uključen u jugoslovensku mrežu. 31. decembra 1971. uveden je televizijski program u boji koji se emitovao preko drugog programa beogradske televizije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *