Varoš-kapija

Varoš-kapija je najstariji deo Beograda, nastao na prostoru oko Saborne crkve, nazvan po kapiji kroz koju se ulazilo u deo varoši ograđen šancem, na uglu današnje Pop Lukine ulice. Šanac se prostirao od Velikih stepenica ka Kosančićevom vencu i dalje ka današnjem restoranu Ruski car u Knez Mihailovoj ulici. Kapija je porušena 1862. godine a iz tog perioda ostali su sačuvani Konak kneginje Ljubice i Konak kneza Mihaila.

Kosančićev venac, od današnje Brankove do Pariske ulice i od Pop Lukine do Karađorđeve na Savskoj padini, nazvan je po pobratimu Miloša Obilića, junaku Kosovskog boja, Kosančić Ivanu.

Topličin venac je, kao i Kosančićev, dobio naziv po kosovskom junaku, takođe pobratimu Miloša Obilića – Milanu Toplici. Topličin venac prostire se od Varoš-kapije do Obilićevog venca, između ulica Cara Lazara, Vuka Karadžića, Čubrine, Maršala Birjuzova, Carice Milice i Zmaj Jovanove.

Obilićev venac pokrivao je nekada prostor od Topličinog venca do sadašnje ulice Braće Jugovića a naziv je dobio za vreme kneza Milana Obrenovića 1872. po najvećem junaku Kosovskog boja Milošu Obiliću. Danas se Obilićev venac prostire do hotela Mažestik, a s južne strane do Zelenog venca.

Nazivi ulica: sad i nekad

  • Pop Lukina: Varoš-kapijska (tako se nekada nazivala i današnja Čubrina ulica koja je dobila naziv po pesniku Simi Milutinoviću – Čubri)
  • Gračanička: Školska i Šarene mejane
  • Rajićeva: Menzulanska (po menzulani – prvoj pošti u Beogradu)
  • Cara Lazara: Saraf Kostina (naziv iz 1848. po bankaru Kosti) zatim Kneza Lazara do 1909. po srpskom knezu Lazaru Hrebeljanoviću)
  • Vuka Karadžića: Policajna (u toj ulici nalazile su se evangelistička crkva iz 1855., Delijska česma iz 1843. i Defterdarova džamija koju je 1862. zauzeo kapetan Đoka Vlajković)
  • Maršala Birjuzova: Pop Pantino sokače, zatim Kosmajska od 1872. do 1965.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *